Facility management

SOLID FACILITY nabízí celou škálu kvalitních služeb v segmentu facility managementu.

Fyzická ostraha osob a nemovitostí

SOLID FACILITY Vám nabízí služby jako je ostraha administrativních, komerčních či průmyslových objektů, ostraha soukromých objektů, fyzická ochrana osob nebo obsluha monitorovacích systémů. Dále nabízíme služby recepce a podatelny nebo správu přístupových zařízení.

 • fyzická ostraha majetku a osob
 • recepce a služby podatelny
 • správa přístupových systémů
 • obsluha monitorovacích systémů
 • obsluha velínů měření a regulace

Správa objektů

Správa objektů je souhrn služeb, které jsou řízeny na míru a s cílem optimalizovat náklady spojené s provozem a zajištěním objektů. V rámci správy budov si můžete vybrat balíček služeb i dílčí služby podle Vašich požadavků. Služby jsou provázány a prováděny s veškerým ohledem na provoz budovy, kvalitu práce i finanční nároky.

 • evidence a pasportizace prostorů
 • předpis i výběr nájmu, záloh na služby a fondů
 • vyúčtování a rozpočty záloh na služby a fondů
 • vedení účetnictví

Úklid a čištění nemovitostí

Nabízíme široké spektrum úklidových prací, za pomoci moderních technologií, strojů a s materiály šetrnými k životnímu prostředí i lidem. Úklidové služby mohou být vykonávány pravidelně či jednorázově. Každý prostor vyžaduje jinou četnost úklidu, a proto vždy záleží na klientovi, jaké bude preferovat úklidové práce.

 • každodenní i jednorázový úklid budov
 • speciální úklidové a čistící práce
 • ekologie odpadového hospodářství
 • deratizace, dezinfekce, dezinsekce
 • instalace výzdob a mobiliářů

Servis a revize

Zajišťujeme provozní údržby objektu a technických zařízení, údržbu koncových prvků instalací a osvětlení, preventivní a kontrolní činnosti stavebních částí objektu za účelem předcházení poruchám, odečty spotřeby energií – vyhodnocování odchylek pro možnost zjištění skrytých závad a optimalizaci spotřeb, kontrolní činnost stavu a funkce technických zařízení, údržbovou činnost technických zařízení a další.

 • údržba a revize a opravy technických zařízení budov
 • údržba a opravy stavebních částí budov
 • záchranná technická služba