O firmě

SOLID FACILITY a. s.

Od roku 2006 je cílem SOLID FACILITY poskytování kvalitního řešení provozu nemovitostí, vytvořeného na míru a dle individuálních potřeb klientů. SOLID FACILITY si plně uvědomuje rozdílné potřeby různých typů objektů a zná konkrétní specifika nemovitostí, například nákupní centra, bytové domy, administrativní budovy či garáže a sklady.

Pro dosažení těchto cílů vyvíjíme trvalé úsilí k vytváření pracovních týmů se spolehlivými a profesionálně školenými pracovníky, kteří poskytují našim klientům služby v očekávaném rozsahu a kvalitě. Výsledkem těchto činností je pak spokojený zákazník, který se může plně věnovat svým hlavním podnikatelským záměrům.

V čem se odlišujeme od ostatních

Politika jakosti

Prvořadou snahou společnosti SOLID FACILITY je být spolehlivým, kvalitním a vysoce odborným dodavatelem služeb spojených s provozem nemovitostí a požadavky jejich uživatelů. Vizí a závazkem naší společnosti je pak dodávat zákazníkům pouze ty služby, které splňují nebo převyšují jejich požadavky na rozsah a kvalitu. Provádějí je vždy profesně zdatní, školení a spolehliví pracovníci, jsou poskytovány moderními a bezpečnými technologiemi, stroji a materiály šetrnými k životnímu prostředí a lidem. Společnost SOLID FACILITY zavedla a již řadu let používá systém managementu kvality a je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2016 v oborech FACILITY MANAGEMENT, INVESTORSKO INŽENÝRSKÁ ČINNOST A STAVEBNÍ PRÁCE.